Локална пореска администрација

Одлуке донете у 2023. години

Одлука о утврђивању просечних цена квадртаног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Медвеђа

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Медвеђа

Одлука о допуни одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Медвеђа

Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Медвеђа

 

Одлуке донете у 2024. години

Одлука о висини стопе амортизација

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности

Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији опш. Медвеђа

Одлука о утврђ. просечних цена квадратног метра