Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих привредних субјеката - "De minimis" Државна помоћ за 2022. годину

 02. март 2022.

Текст конкурса

Изјава о истинитости пријављених података

Изјава о старости машине или опреме

Изјава о повезаним лицима

Захтев за бизнис планом

Одлука о додели средстава

 

Циљ расписивања јавног конкурса је стимулисање привредне производње и унапређење економског развоја.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање санације и реконструкције простора привредних субјеката и набавку машина и опреме.