Covid-19

koronavirus

koronavirus

Koronavirusna bolest (Covid -19) je zarazna bolest koju uzrokuje novootkriveni koronavirus.

Većina ljudi sa Covid-19 ima koronavirusnu bolest sa blagim do umerenim simptomima i oporavlja se bez posebnog lečenja.

Način širenja bolesti

Virus koji uzrokuje Covid-19 najčešće se prenosi kapljicama koje se javljaju kada zaražena osoba kašlje, kija ili izdahne. Ove kapljice su preteške da bi letele vazduhom i brzo padale na pod i druge površine.

Možete se zaraziti dodirivanjem očiju, nosa ili usta nakon dodirivanja takvih kontaminiranih površina ili udisanjem virusa ako ste u neposrednoj blizini osobe koja ima Covid-19.