Predsednik

Predsednik opštine i opštinsko veće redovno izveštavaju skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine.


  • Predsednik opštine

    dr Nebojša Arsić, magistar medicinskih nauka, rođen je 10. avgusta 1967. god u Lebanu.

  • Zamenik predsednika

    Zamenik predsednika Opštine zamenjuje predsednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

  • Kabinet predsednika

    Kabinet predsednika opštine obrazuje se da bi vršio savetodavne i protokolarne poslove, poslove za odnose s javnošću i administrativno-tehničke poslove koji su značajni za rad predsednika opštine.