Elektronska oglasna tabla

Uvođenjem Elektronske oglasne table na internet stranicama svih organa državne uprave i lokalne samouprave, građani i pravna lica će bez troškova, na jednom mestu moći da vide sva dokumenta koje je organ javnim dostavljanjem uputio strankama.


  •  15. april 2024.
  •  10. april 2024.
  •  05. mart 2024.
  •  29. februar 2024.
  •  15. decembar 2023.
  •  07. novembar 2023.
  •  02. novembar 2023.
  •  02. novembar 2023.