Elektronska oglasna tabla

Uvođenjem Elektronske oglasne table na internet stranicama svih organa državne uprave i lokalne samouprave, građani i pravna lica će bez troškova, na jednom mestu moći da vide sva dokumenta koje je organ javnim dostavljanjem uputio strankama.


  •  24. novembar 2022.
  •  22. septembar 2022.
  •  10. avgust 2022.
  •  06. jul 2022.
  •  21. april 2022.
  •  16. februar 2022.