Obrazovanje

Što se tiče prosvete na teritoriji opštine Medveđa postoje: isturena odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta iz Niša, jedna srednja Tehnička škola "Nikola Tesla", i 6 osnovnih škola


 • Osnovno obrazovanje

  Osnovna škola u Medveđi osnovana je 26 septembra 1888. godine nakon naseljavanja srpskog stanovništva na ove prostore. Toga dana je Ministar za prosvetu i crkvena dela Dr. Vladan Đorđević, svojim odobrenjem dao nalog da škola u Medveđi može početi sa…

 • Srednje obrazovanje

  Kao škola za kvalifikovane radnike "Nikola Tesla" u Medveđi registrovana je 22.01.1974. godine kod privrednog suda u Leskovcu.

 • Visoko obrazovanje

  12. oktobra 2009. godine Premijer Srbije Mirko Cvetković, u prisustvu Predsednika Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića, ministra prosveta Žarka Obradovića, zame…

 • Opštinska Biblioteka

  Opštinska biblioteka " Petar Petrović - Njegoš " posluje od 1. aprila 1996. godine. Inače počeci bibliotekarstva vezuju se za osnovne škole u čijem sastavu su i delovale biblioteke. Prvi organizovaniji rad biblioteke datira iz 1963. sa početkom rada…