Poljoprivreda

Sa dominirajućim srednje planinskim predelima, područje opštine Medveđa pripada stočarsko-planinskom makrorejonu. Najveći deo poljoprivrednog zemljišta čine livade, pašnjaci i šumsko-travne površine. Karakteristike ratarsko-stočarskog rejona ima prostor duž reka Jablanice, Banjske i Tularske reke. Oranice i baste čine 1/4 poljoprivrednog zemljišta.