Lična karta Medveđe

Opština Medveđa se prostire na površini od 524,23 kvadratna kilometara, u čijem sastavu su 34 mesne zajednice sa 42 naseljena mesta u 39 katastarskih opština sa ukupno 10.760.  stanovnika, prema popisu stanovništva iz  2002 godine.


  • Geografski položaj

    Region južne Srbije i Jablaničkog okruga, kome opština Medveđa pripada, se nalazi u centru južnog dela Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Pčinjskim okrugom na jugu, Kosovom na zapadu i Bugarskom na istoku. Region se na severu graniči sa Niškim, Top…

  • Stanovništvo

    Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na teritoriji opštine Medveđa je živelo 7.438 stanovnika, dok je prema proceni za istu godinu u opštini živelo 7.442 stanovnika.

  • Mesne zajednice