Skupština opštine

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti


  • Skupštinska radna tela

    Radna tela daju mišljenje na predloge propisa koje donosi Skupšina opštine i obavljaju dguge poslove iz oblasti za koju su obrazovane