Историја

Историјски преглед и историјске знаменитости Медвеђе.


 • Праисторија и стари век

  Праисторијска налазишта указују да је простор Горње Јабланице био насељен још од периода праисторије.

 • Средњи век

  Досељавање Словена у 7. веку узроковало је озбиљне етничке промене готово целог Балкана јер су словенска племена населила већи део Балканског полуострва.

 • Медвеђа у XIX и почетком XX века

  Након формирања насеља широм територије Горње Јабланице успостављена је општина Медвеђа и у овом периоду отварена прва основна школа, изграђена је црква, срески комесаријат и постављен је државни шумара.

 • Медвеђа у Првом светском рату и између два светска рата

  Избијањем Првог светског рата, Медвеђа и Горња Јабланица су после слома српске војске 1915 - 1916. године и њеног повлачења у Грчку, потпале под бугарску окупациону зону.

 • Медвеђа у Другом светском рату

  Избијањем Другог светског рата Горња Јабланица поново је постала гранична област јер су Немци и њихови савезници распарчали тадашњу Краљевину Југославију а у тој подели Горња Јабланица остала је у оквиру Недићеве Србије.

 • Медвеђа после Другог светског рата

  У периоду после Другог светског рата, као и у остатку државе, интезивно се приступило обнови и изградњи на територији наше општине.