Лична карта Медвеђе

Општина Медвеђа се простире на површини од 524,23 квадратна километара, у чијем саставу су 34 месне заједнице са 42 насељена места у 39 катастарских општина са укупно 10.760.  становника, према попису становништва из  2002 године.


 • Општи податци

  Општина Медвеђа је јединица локалне самоуправе у Републици Србији.

 • Географски положај

  Регион јужне Србије и Јабланичког округа, коме општина Медвеђа припада, се налази у центру јужног дела Балканског полуострва. Граничи се са Пчињским округом на југу, Косовом на западу и Бугарском на истоку. .

 • Становништво

  Према попису становништва из 2011. године на територији општине Медвеђа је живело 7.438 становника, док је према процени за исту годину у општини живело 7.442 становника.

 • Месне заједнице

  Општина Медвеђа има 34 месне заједнице са 42 насељена места

 • Климатске карактеристике

  Општину Медвеђа карактерише континентална клима са изражена сва четири годишња доба.

 • Флора и фауна

  Посебне биљне врсте од националног значаја које расту на територији општине Медвеђа су гнездовица, мечја леска, кострика, језичаста кострика и распрострањене су на Мркоњском вису који представља репрезентативну геоморфолошку целину са значајним биоди…