ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 18. септембар 2022.