ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ТИПСКИХ ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА – ТУРИСТИЧКИХ КУЋИЦА

 03. октобар 2022.