ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 05. октобар 2022.