ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 10. новембар 2022.