КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

 30. март 2022.

Циљ овог конкурса је подршка развоју и унапређење квалитета високог образовања у виду обезбеђивања услова за даље образовање и усавршавање пружањем финансијске подршке за трошкове студирања, посебно:

-  Повећање процента младих из општине обухваћених високим образовањем;

- Чињење доступним високог образовања свим категоријама младих, без обзира на социо-економски статус;

-  Подршка развоју тржишта рада у општини Медвеђа;

 

Текст конкурса

Текст конкурса (Албански)

Обрасци

Обрасци (Албански)

Записник са првог заседања комисије

Ранг листа кандидата