Јавни позив за јавну расправу поводом Нацрта Одлуке о буџету за 2023.годину

 24. новембар 2022.


Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Медвеђа да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на нацрт Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2023.годину.

Јавна расправа ће се одржати у периоду од 24. новембра 2022. године до децембра 2022. године.

Сугестије, примедбе, иницијативе, коментари и предлози на текст Нацрта Одлуке о буџету за 2023.годину, достављају се  радном телу у писаној форми на адреси Општинско веће општине Медвеђа - Радно тело за спровођење јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету за 2023.годину, улица Краља Милана број 48, 16240 Медвеђа, поштом или непосредно на писарници Општинске управе Медвеђа  или електронском поштом на e-mail адресу: kabinet.predsednika@medvedja.ls.gov.rs до 09. децембра 2022. године, најкасније до 14,00 часова.

Јавни позив

Програм јавне расправе

Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину