Рани јавни увид у елаборат за измену Плана генералне регулације насељеног места Медвеђа

 21. април 2022.


У циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом измене дела планског документа, рани јавни увид у елаборат за рани јавни увид за измену Плана генералне регулације насељеног места Медвеђа, који према позитивним прописима траје 15 дана, одржаће се у периоду од 21. 4. 2022. године до 6. 5. 2022. године. Увид се може извршити у просторијама Општине Медвеђа, ул. Краља Милана бр. 48, у конференцијској сали, радним данима од 10,00 до 14,00 часова, као и на званичној интернет страници Општине Медвеђа (www.medvedja.ls.gov.rs).