Пољопривреда

Са доминирајућим средње планинским пределима, подручје општине Медвеђа припада сточарско-планинском макрорејону. Највећи део пољопривредног земљишта чине ливаде, пашњаци и шумско-травне површине. Карактеристике ратарско-сточарског рејона има простор дуж река Јабланице, Бањске и Туларске реке. Оранице и басте чине 1/4 пољопривредног земљишта.