Образовање

Што се тиче просвете на територији општине Медвеђа постоји: средња Техничка школа "Никола Тесла" и шест основних школа


  • Основно образовање

    Основна школа у Медвеђи основана је 26 септембра 1888. године након насељавања српског становништва на ове просторе. Тога дана је Министар за просвету и црквена дела Др. Владан Ђорђевић, својим одобрењем дао налог да школа у Медвеђи може почети са ра…

  • Средње образовање

    Као школа за квалификоване раднике "Никола Тесла" у Медвеђи регистрована је 22.01.1974. године код привредног суда у Лесковцу.

  • Општинска Библиотека

    Општинска библиотека " Петар Петровић - Његош " послује од 1. априла 1996. године. Иначе почеци библиотекарства везују се за основне школе у чијем саставу су и деловале библиотеке. Први организованији рад библиотеке датира из 1963. са почетком рада б…