Здравство

Дом здравља Медвеђа након издвајања из Здравственог центра Лесковац, од 01. Јануара 2007. године послује као самостална здравствена установа и као таква пружа здравствену заштиту становницима неразвијене општине Медвеђа. У насељеном месту Медвеђа је седиште Дома здравља, у Сијаринској Бањи налази се здравствена станица која послује у оквиру Дома здравља Медвеђа, а здравствене амбуланте налазе се у Тулару, Равној Бањи, Реткоцеру, Лецу и Бучумету у  којима стално ради медицински техничар, а лекар долази једном недељно и то: у Реткоцеру понедељком, у Бучумету уторком а у Равној Бањи средом.

Дом здравља у Медвеђи располаже са око 1.600 м2 просторног капацитета. Служба опште медицине са кућном негом, лечењем и хитном медицинском помоћи која се такође бави специјалистичко -консултативном делатношћу из интерне медицине у Дому здравља у Медвеђи ради континуално од 0-24 часа. Рад је организован у сменама. Од осталих служби у Дому здравља Медвеђа своју делатност обављају и: Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентне патронаже, Служба за стоматолошку здравствену заштиту, Служба за правно-кадровске економско-финансијске и техничке послове.

Службама гравитира 12 насеља у којима живи 6.775 становника.

Здравствена заштита становништву се пружа у изузетно тешким условима, ( 95% територије је брдско-планинско, велика разуђеност територије са густином насељености од 21 становник на 1км2, претежно старачко становништво  које чини 1/3 укупног броја становника, веома лоша локална путна мрежа). Сложености пружања здравствене заштите у многоме доприноси и територија уз административну линију са Косовом и Метохијом у дужини од 58 км. Собзиром да здравствене услуге пружамо и становницима у засеоку Медрговац, који припада општини Подујево која припада Косову и Метохији, као и становницима  засеока Секирача која припада општини Куршумлија.. Због свега горе наведеног од изузетног је значаја да и поред недовољног броја становника  по стандардима за јавно здравство, ради адекватног и правовременог пружања здравствене заштите, задржати постојећи кадар како би и ово становништво у изузетно важном стратешком подручју својим опстанком на овим просторима добило што је могуће већу здравствену заштиту.Дом здравља у Медвеђи поред пружања здравствене заштите становништву, такође изузетну пажњу посвећује здравственом васпитању становништва.

Опширније на званичној ВЕБ презентацији Дома здравља Медвеђа.

Дом здравља Медвеђа

Дом здравља Медвеђа

Контакт:

тел: 016 891-236

е-маил: office@dzmedvedja.com