Председник

Председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине општине.


  • Председник општине

    др Небојша Арсић, магистар медицинских наука, рођен је 10. августа 1967. год у Лебану.

  • Заменик председника

    Заменик председника Општине замењује председника Општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

  • Кабинет председника

    Кабинет председника општине образује се да би вршио саветодавне и протоколарне послове, послове за односе с јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за рад председника општине.