Општинско веће


  • Чланови општинског већа

    Чланови општинског Већа су дужни у складу са конкретним задужењима да дају предлоге, покрећу иницијативе, врше надзор над радом општинске управе и других субјеката на територији општине Медвеђа за које је надлежно општинско Веће у складу са овлашћењи…