Органи општине

Можете директно да поставите питање или да упутите предлог или примедбу челним руководиоцима општине.

Молимо Вас да имате у виду да општински органи власти нису надлежни за све проблеме житеља општине Медвеђа, већ само за оне за које су овлашћени по закону.

Председник општине Медвеђа

Драган Кулић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
predsednik@medvedja.org.rs
+381(0)16 891 138

Кабинет председника општине Медвеђа

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
kabinet@medvedja.org.rs
Тел: +381(0)16 891-138
Фах: +381(0)16 891-106

Начелник општинске управе

Светлана Тодоровић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
nacelnik.ou@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Начелник одељења за општу управу

Зорица Станковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
z.stankovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Начелник одељења за привреду и финансије

Марина Раденковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
m.radenkovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Начелник одељења за урбанизам

Иван Костић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
i.kostic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Канцеларија за Локални Економски Развој

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
ler@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Локална пореска администрација

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
lpa@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Скупштински и заједнички послови

Љиљана Колунџић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
lj.kolundzic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Бирачки спискови

Светлана Димић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
biracki.spiskovi@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Матична служба

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
maticna.sluzba@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Jавне набавке

Светлана Ћетковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
s.cetkovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Комунални - Еколошки инспектор

Јадранка Ћирић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
j.ciric@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Грађевински инспектор

Горица Крстић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
g.krstic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Саобраћајни инспектор

Биљана Бабић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
b.babic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Просветни инспектор

Бојан Станковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
b.stankovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Општински јавни правобранилац

Миодраг Трајковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
ojp@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Референт за пољопривреду

Ненад Цицмиловић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
n.cicmilovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Веб и систем администратор

Владимир Вуковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
admin@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Заштитник права пацијената

Иван Костић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
i.kostic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Повереник за информације од јавног значаја

Mирослав Станковић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
m.stankovic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138


Референт за нормативну делатност, рад, радне односе и послове одбране

Радуле Шолевић

Краља Милана 48, Медвеђа 16240, Србија
r.solevic@medvedja.org.rs
+381(0)16 891-138