Буџетски портал

Буџетски портал је иновативан систем електронског извештавања за грађане, скупштине градова и општина о локалним буџетима, буџетским актима, капиталним пројектима и правним оквирима. Модули/секције портала пружају информације о текућим остварењима/извршењима буџета по различитим критеријумима - приказ остварених прихода и примања, извршених расхода и издатака, актима - одлуке о буџету, ребаланси, завршни рачуни, ревизорски извештаји, актуелностима о буџетским догађајима.

Буџетском порталу општине Медвеђа можете приступити овде.