Јавни позив за доделу помоћи – огревног дрвета

 13. септембар 2021.

 

Комисија за избор корисника помоћи у пакетима хране/огреву/новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Медвеђа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ – ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

избеглим и интерно расељеним лицима који се налазе на територији Општине Медвеђа, да у року од 15 дана поднесу захтев за доделу огрева.

Текст позива

Образац захтева