Јавни оглас за одређивање надлежног доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе

 14. децембар 2022.

Текст јавног огласа можете преузети овде.