Усвојена Одлука о буџету општине Медвеђа за 2023. годину

 21. децембар 2022.


На седници Скупштине општине Медвеђа, одржаној 20. децембра, усвојена је Одлука о буџету општине за 2023. годину. Према речима председника општине Медвеђа, Драгана Кулића, буџет је реалан, а укупни приходи и расходи се планирају у износу од 687.562.184,00 динара. 

Предлог буџета општине за наредну годину усвојен је већином гласова одборника скупштине општине. Образлажући предлог буџета, председник Драган Кулић истакао је да је буџет планиран у складу са могућностима општине, да је рационалан, али и да је задржао “развојну црту”. Између осталог, од битнијих усвојених тачака издвајамо да су на јучерашњој седници усвојени: План и Програм свих јавних установа и предузећа, чији је оснивач општина Медвеђа; затим Кадровски план Општине Медвеђа; Сагласности за План летњег и зимског одржавања путева; Сагласност на измену ценовника комуналних услуга ЈКП «Обнова»; Сагласност за одржавање јавних зелених површина; Сагласност на Програм одржавања чистоће итд.