Служба помоћ у кући у Медвеђи почиње од уторка

 13. новембар 2022.


Услугу помоћ у кући, односно ангажовање герентодомаћица за помоћ старим лицима на територији општине Медвеђа почеће са радом у току идуће недеље, односно од 15. новембра 2022. године. 
Потписани су уговори између агенције "Niveus Tim" и ангажованих лица која ће вршити услугу на терену. Средства за Помоћ у кући, општина Медвеђа једним делом финансира из наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања а другим делом из сопствених средстава.
Герентодомаћице и возачи који су ангажовани овим уговором биће на испомоћ нашим најстаријим мештанима наредних 4 месеца, односно у зимском периоду, када им је помоћ најпотребнија. Услуге које се пружају службом Помоћ у кући односе се на набавку намерница, лекова, помоћ око загревања просторија, плаћање рачуна, помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, као и других активности које могу да помогну старим и болесним лицима.