Расписан Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2022/23 годину

 30. март 2022.


Привремени орган општине Медвеђа расписао је Конкурс  за доделу студентских стипендија за школску  2022/23 годину на основу опредељених средстава Службе Координационог  тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа.  Могућност да обезбеде финансијску подршку за школску 2022/23 годину добиће два ученика . Они који испуне услове конкурса добијање по 30.000,00 динара у периоду од октобра до јуна наредне године.

            Да би подносилац пријаве на конкурс за доделу стипендија био коначно изабран за корисника стипендије, поред испуњења формалних услова, у обавези је да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на студије.

Рок за пријаву на Конкурсу је од 31.марта до 14.априла 2022.године до 15 часова.

Пријава за конкурс за доделу средстава за стипендије и документа у прилогу подносе се препорученом поштом или лично на адресу:

Општина Медвеђа ,Комисији за додели студентских стипендија, 16240 Медвеђа, улица Краља Милана 48 ,  са назнаком:

ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА , НЕ ОТВАРАТИ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ.

Текст Конкурса и остале прилоге уз Конкурс можете преузети овде , као и у услужном центру општинске управе општине Медвеђа, Краља Милана 48