Потписан уговор о финансирању социјалне заштите у општини Медвеђа

 21. март 2022.


Општина Медвеђа потписала је Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са министарком Даријом Кисић Тепавчевић.

У буџету Републике Србије планирана средства за те намене износе 500.000.000 динара, док је износ одобрених средстава за општину Медвеђа 1.389.232,00 динара.

Овим средствима биће финансиране: 1) дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћ у кући); 2) услуга смештаја у прихватилиште; 3) услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са иналидитетом; и 4) услуга личног пратиоца детету са инвалидитетпом као подршка

за задовољавање основних потреба у свакодневном животу.