Потписани уговори за јавне радове у Медвеђи

 14. јул 2022.


Oпштина Медвеђа потписала je уговоре о ангажовању незапослених лица на спровођењу јавних радова. Уговор је закључен данас између Националне службе за запошљавање, Oпштине Медвеђа, Специјалне болнице за рехабилитацију "Гејзер" из Сијаринске Бање, Туристичке организације општине Медвеђа, Дома здравља у Медвеђи и Јавно комуналног предузећа "Обнова" из Медвеђе.
Вредност јавних радова износи 6.000.000 динара, од тога се једним делом, у износу од 3.000.000 динара финансирају средствима из буџета општине Медвеђа, а другим делом, средствима Националне службе за запошљавање, у износу од 3.000.000 динара.
На јавним радовима биће ангажовано укупно 37 лица, од чега у ЈКП "Обнова" биће њих 11, на пословима чишћења депонија, путева, гробаља и уређења јавних површина; затим у Дому здравља Медвеђa 9 радника, на одржавању и заштити животне средине, чишћењу круга, ординција и отклањања комуналног отпада на већ одређеном складишту; преко Туристичке организације 12 лица, на уређењу туристичких дестинација на територији општине Медвеђа, и у Специјалној болници за рехабилитацији у Сијаринској Бањи 5 радника, на чишћењу и одржавању бањске реке, парковских површина и санацији заштитног појаса термоминералних извора у Сијаринској Бањи. Јавни радови ће се спроводити у наредна 4 месеца.
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивим и незапосленим лицима у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Уговор са Националном службом за запошљавање испред општине Медвеђа, потписао је заменик председника општине Медвеђа, Раде Перовић.
Горан Јанковић, као представник филијале Националне службе за запошљавање у Лесковцу, је истакао да са општином Медвеђа дуги низ година има стандарно добру сарадњу и да се нада да ће тако остати и на даље.