Одржана Конститутивна седница Одбора за системска питања и управу у Сијаринској Бањи

 04. новембар 2022.


Стална конференција градова и општина – савез градова и општина (СКГО) формирало је стална радна тела у форми Одбора.

На Одбору за системска питања и управу, којом преседава општина Медвеђа, поздравну реч упутио је Драган Кулић, председник општине Медвеђа.

Марко Томашевић, заменик генералног секретара СКГО и Милош Муцок, секретар Одбора представили су резултате рада Одбора у претходном периоду и стратешке правце деловања СКГО

Дневни ред конститутивног дела одбора:

  • Конституисање Одбора
  • Усвајање дневног реда
  • Усвајање Записника са заједничке (треће) седнице Одбора за финансије и Одбора за системска питања и управу претходног сазива
  • Избор заменика председника Одбора

Програмски део седнице има је на дневном реду:

  • Информацију о изради Смерница за оснивање међуопштинских предузећа дао је Новак Гајић, шеф Одељења за политички систем ЛС
  • Информација o планираним активностима подршке СКГО развоју електронске писарнице
  • Информације о пакетима подршке за успостављање јединственог управног места,
  • Информације о техничкој подршци за унапређење кадровског планирања у 30 пилот ЈЛС, Милош Муцок секретар Одбора.