Конституисано Општинско веће општине Медвеђа

 15. јул 2022.


На седници Скупштине општине Медвеђа, одржаној дана 04. јула 2022. године, донето је Решење о избору чланова Општинског Већа.

 

Општинско веће у новом сазиву чине:

- Драган Кулић, председник општине Медвеђа

- Раде Перовић, заменик председника општине Медвеђа

- Милан Стевановић, члан Општинског Већа

- Драги Филиповић, члан Општинског Већа

- Драган Додеровић, члан Општинског Већа

- Милош Филиповић, члан Општинског Већа

- Бојан Павловић, члан Општинског Већа.

 

На првој седници Општинског Већа, која је одржана 14. јула 2022. године, након конституисања, чланови су донели одлуку о постављењу секретара овог органа. За секретара Општинског Већа предложен је Стефан Стошић, који је и постављен на ову функцију.