Завршена Друга фаза пројекта "Управљања људским ресурсима у локалној самоуправи"

 27. мај 2022.


Општине Медвеђа је у протеклих пар година доста тога урадила на пољу унапређења управљања људским ресурсима у локалној самоуправи.

Пројекат  смо реализовали у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, Министарством  државне управе и локалне самопураве и Саветом Европе, а уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Општина Медвеђа је једна од 20 изабраних општина у конкуренцији од 92 општине које су конкурисале за наведени пројекат. Општи циљ пројекта је побољшање делотворности и административних капацитета јединица локалне самоуправе кроз успостављање професионалног система обуке и унапређење функције управљања људским ресурсима ради већег степена ефикасности и задовољства грађана радом локалних самоуправа. 

У моменту израде верификационог упитника СКГО-а, општина Медвеђа се нашла на првом месту чиме је потврђено да наша локална самоуправа поседује висок капацитет у предметној области у домену примене закона и прописа а осим тога општина Медвеђа подразумева примену неких напредних механизама и алата који у наведеном тренутку нису законска обавеза али указују на оријентисаност локалне самоуправе ка прогресу.

Резултати реализације пројекта Управљање људским ресурсима у јединицама локалне самоуправе" сагледани су и од стране Савета Европе где се општина Медвеђа нашла међу 5 најбољих општина о којима су снимљени кратки филмови као пример добре праксе у спровођењу пројекта.

Колико је важна професионализација локалне управе и шта то значи за грађане, можете чути у овом прилогу: